CAORLE - mestečko a pláže neďaleko Benátok
Zaujímavé kúpanie pre rodiny s deťmi, vychutnanie miestnej kuchyne a histórie...
PODPORUJEME:  Caorle | História a pamiatky | Pláže v Caorle | Pohyb na pláži | Turistika | Nákupy a ceny | Lunapark a šport | Fotografie | Autor

momentálne ste na stránke:

POHYB NA PLÁŽI   

 
 
 História a pamiatkyPláže v CaorleNákupy a ceny

Caorle - Pohyb na pláži
          
Hlavná pláž v Caorle v zálive je zvláštna tým, že ráno o deviatej narazíte skôr na prechádzajúce sa pári, mamičky s kočíkmi, ktoré prechádzajú priamo po mokrej pláži. More tu totiž zväčša pokojnými vlnami ani nemení svoju hladinu a samotný piesok je jemný. V časti pláže, ktorá sa dotýka vody tvorí dobrý podklad pre kolieska kočíkov, či bicyklov. Tým sa po ňom dá bez zabárania prechádzať aj kočíkom. Po pláži sa tak napríklad môžu prechádzať aj ľahší vozíčkari, čo tiež nie je celkom zriedkavosť. Toto je najčastejšie ráno. Pláž začína ožívať kúpačmi až okolo 10:00 až 10:30 kedy sa plnia rôzne miesta. Najviac však ľudia prichádzajú v dvoch vlnách. Jedna je pred obedom a druhá okolo 14:00 hodiny. Pláž vo svojej strednej časti priamo oproti hotelom je celkom slušne zaľudnená. Pokojnejšia a redšia časť je tá, za ktorou nie sú žiadne hotely a teda časť na pravo smerom k starému kostolíku s majákovou zvonicou, alebo viac naľavo pri redšej hotelovej zástavbe.

Pohyb vody
Fakt, že je tu veľmi pozvoľný vstup a uhol sklonu do otvoreného mora od pláže je minimálny, aj ústup vody o pár výškových centimetrov sa tu prejaví ako ústup do šírky na väčšiu vzdialenosť. Okolo 11:00 hodiny voda môže vplyvom odlivu ustúpiť viac od brehu aj na 30 metrov. Stále však ide o jemne pieskové dno. Morské dno, ktoré sa pre príliv odkryje je pritom stále jemným pieskom a je len predĺžením pláže a nepredstavuje žiadne pohybové obmedzenia ani problémy. Práve naopak, táto odkrytá plocha vytvára príležitosť pre deti, hrávajú tu badminton, petang, alebo hry s loptičkami a nafukovacími loptami.

Voda sa začína vracať akoby presne po piatej hodine podvečer (náš prípad v lete 2012) a do dvoch hodín obnoví svoju pôvodnú výšku z rána.
     
Pohyb na pláži Caorle   LETO 2012
čas:  09:00
pláž:
 
Ráno sa pláž prebúdza do nového dňa, zatiaľ ešte nie je veľa ľudí a najmä voda siaha po bežný okraj
Pohyb na pláži Caorle   LETO 2012
čas:  09:00
pláž:
 
Pláž je viditeľne prečisťovaná a vyrovnávaná a kráča po nej len pár návštevníkov
Pohyb na pláži Caorle   LETO 2012
čas:  09:30
pláž:
 
Ráno sa pláž prebúdza do nového dňa, zatiaľ ešte nie je veľa ľudí a najmä voda siaha po bežný okraj
Pohyb na pláži Caorle   LETO 2012
čas:  13:30
pláž:
 
Na pláži je dostatok ľudí, ale čo je zaujímavejšie, pôsobením odlivu sa začína more od pláže vzďaľovať. odhalené dno pritom nie je bahnité a ponúka ďalšiemožnosti zábavy.
  LETO 2012
čas:  13:30
pláž:
 
Morské dno sa pomaly odhaľuje, nízka voda je ideálna pre malé deti, ktorých býva v tomto čase vo vode asi najviac.

 

Pohyb na pláži Caorle   LETO 2012
čas:  13:36
pláž:
 
Viditeľný ústup vody na vytvorených okrajoch, ktoré pomaly vysychajú. Voda tak odkrýva plochu, ktorá sa dá využiť na rôzne hry.
Pohyb na pláži Caorle   LETO 2012
čas:  13:40
pláž:
 
O pár minút klesá hladina mora ešte o pár centimetrov. Tým, že v tejto časti pláže je sklon morského dna minimálny sa voda vzdiaľuje rýchlejšie.
Pohyb na pláži Caorle   LETO 2012
čas:  18:00
pláž:
 
Po piatej hodine poobede sa voda začína vracať na svoje miesto. O 18:00 už je viditeľná vo svojej pôvodnej výške. 

 

 

Vytvorilo Cestovanie.biz, všetky práva na obsah vyhradené © 2012 - zakázané duplikovať a využívať fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Magazín Cestovanie, New York, Kapverdy, Stockholm, Londýn, ostrov Bali, Maroko, Vychylovka  - Zábava: Zn.sk